O nama

Sjedište JU Kamenjak

J avna ustanova Kamenjak osnovana je 2004. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin, br. 5/04.). Ustanova skrbi o dvije park šume (Kašteja i Brdo Soline kod Vinkurana) te o dva značajna krajobraza (Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i Gornji Kamenjak).

Info Punkt

O snovne djelatnosti Ustanove su zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja u svrhu neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provedbe uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima Ustanova upravlja. Ustanova svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, a financira se isključivo vlastitim sredstvima.

Upravljanje ustanovom

T ijela Ustanove su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće sastoji se od pet članova, a članove imenuje tijelo Osnivača. Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak su:

 • Matija Medica, predsjednik
 • Vlasta Iveša Mihovilović, član
 • Ivana Marić, član
 • Cinzia Zubin, član
 • Ljubomir Mezulić, član – predstavnik privatnih vlasnika i ostalih vlasnika zemljišta unutar zaštićenog područja prirode

Radom Ustanove rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Osnivač.


Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Kamenjak:

Ured Ravnatelja :

 • Maja Šarić, ravnateljica
  e-mail: ravnatelj@kamenjak.hr
 • Greta Pavić, tajnica Ureda ravnatelja
  e-mail: tajnistvo@kamenjak.hr
 • Kristina Pliško, stručni suradnik za financije
  e-mail: financije@kamenjak.hr

Odjel zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih vrijednosti :

 • Nina Skoko, stručna suradnica
  e-mail: strucni.suradnik@kamenjak.hr
 • Goran Stjepić, edukator
  e-mail: edukator@kamenjak.hr
 • Đino Višković, edukator
  e-mail: viskovic@kamenjak.hr

Služba čuvara prirode :

 • Aljoša Ukotić, Glavni čuvar prirode
  e-mail: cuvar.prirode@kamenjak.hr
 • Viliam Vugrinec, čuvar prirode
 • Sebastian Pintur, čuvar prirode
 • Sanjin Skoko, čuvar prirode
 • Marijo Josipović, čuvar prirode
 • e-mail, Služba čuvara prirode: cuvari.prirode@kamenjak.hr