LATEST NEWS

DAY FOR KAMENJAK - KAMENJAK WITHOUT CARS

Edukativno-rekreativna manifestacija u organizaciji JU Kamenjak, koja zajedno s drugim gradovima i ustanovama u EU obilježava EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI.

Read more